Lajoskomárom Kozma Zoltán emlékfelvonulás 2020
2020. december 28.